9 augustus 2019

 

In het najaar van 2018 is besloten om de Staatsexamens Nt2 tijdelijk te stoppen. Er waren op grote schaal beschrijvingen van opgaven en uitwerkingen op sociale media gedeeld. De wijze van examinering moest daarom worden herzien. In maart 2019 konden de Staatsexamens Nt2 weer worden hervat en in juni 2019 is de nieuwe examenplanning voor het najaar van 2019 gepubliceerd.

Jaarlijks acht examens per jaar

In het nieuwe stelsel is het niet meer mogelijk om wekelijks examen te doen, zoals gebruikelijk was. Vanaf nu zullen er jaarlijks acht examens per programma worden georganiseerd. Kandidaten kunnen zich net als voorheen maximaal drie keer per jaar opgeven voor een examen. In juni 2019 is de examenplanning voor het najaar van 2019 bekendgemaakt. De examenplanning voor 2020 volgt zo snel als mogelijk is.

Dit betekent dat er in het najaar van 2019 nog vier examens per programma worden afgenomen. Een examen bestaat uit de vier onderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken.

In juli 2019 stuurde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer een Kamerbrief over de hervatting van de Staatsexamens Nt2.

Doorstuderen

Er zijn maatregelen genomen om kandidaten die in het studiejaar 2019-2020 willen (door)studeren en zich dus voor 1 oktober moeten inschrijven, te ondersteunen.

Zie ook: 'Doorstuderen in het hoger onderwijs na 1 oktober 2019'.

Meer informatie