De Staatsexamens Nt2 weer van start…!

5 december 2019

 

Wat betekent dit voor de kandidaten?

 
fietsende vrouw
  • Vanaf 2019 worden er jaarlijks voor Programma I en Programma II acht afnames per examenonderdeel georganiseerd. Het actuele examenrooster is te vinden via Aanmelden en uitslag. Hier wordt ook aangegeven vanaf welke datum de kandidaat zich kan aanmelden.
  • Een kandidaat mag ieder examenonderdeel maximaal drie keer per kalenderjaar doen.
  • Kandidaten melden zich voor elk examenonderdeel apart aan.
  • Er zijn kleine aanpassingen gedaan in de samenstelling van de examens Schrijven, Spreken en Lezen. Zie Examenonderdelen voor een beschrijving daarvan. -
  • Het aantal examenplaatsen wordt in de loop van 2020 uitgebreid, zodat aan de vraag tegemoet gekomen kan worden.

We wensen iedereen veel succes bij de voorbereidingen in het nieuwe examenjaar!