5 december 2019

 

Wat betekent dit voor de kandidaten?

 
fietsende vrouw
  • Vanaf 2019 worden er jaarlijks voor Programma I en Programma II acht afnames per examenonderdeel georganiseerd. Het actuele examenrooster is te vinden via Aanmelden en uitslag. Hier wordt ook aangegeven vanaf welke datum de kandidaat zich kan aanmelden.
  • Een kandidaat mag ieder examenonderdeel maximaal drie keer per kalenderjaar doen.
  • Kandidaten melden zich voor elk examenonderdeel apart aan.
  • Er zijn kleine aanpassingen gedaan in de samenstelling van de examens Schrijven, Spreken en Lezen. Zie Examenonderdelen voor een beschrijving daarvan .
  • In juli 2020 worden er geen examens afgenomen. Heeft een kandidaat het Diploma Staatsexamens Nt2 nodig om in september te kunnen starten met studeren? Plan het examen dan zorgvuldig en houd rekening met de tijd voor een eventuele herkansing. Houd daarbij ook rekening met een eventuele herkansing.
  • Het aantal examenplaatsen wordt in de loop van 2020 uitgebreid, zodat aan de vraag tegemoet gekomen kan worden.

We wensen iedereen veel succes bij de voorbereidingen in het nieuwe examenjaar!