Taal de werkvloer op: 3 tips voor docenten

5 december 2019

 

De werkplek is een goede plek om als taalleerder je Nederlands te verbeteren, te oefenen en te gebruiken in een functionele context. De taalleerder speelt hierbij zelf de belangrijkste rol, maar ook de werkgever, collega’s en de Nt2-docent kunnen hierbij ondersteunen. In de serie Taal de werkvloer op bespreken we steeds een aantal tips om op de werkvloer te werken aan het versterken van de Nederlandse taal. Deze keer een aantal tips voor de docent.

Tip 1: Koppel het taalleren aan de situatie van de cursist

De taken in het Staatsexamen Nt2 zijn vergelijkbaar met situaties in het werkende en/of studerende leven van volwassenen waarvoor de Nederlandse taal nodig is. Tijdens de les kun je hier aandacht aan besteden door gebruik te maken van onderwerpen en materialen waar de cursisten op hun werk of tijdens hun studie mee te maken hebben.

Gebruik situaties die zich afspelen in het dagelijks leven in Nederland, zoals regels voor afvalscheiding begrijpen of contact opnemen met de gemeente. Oefen bijvoorbeeld samen met de cursist een presentatie die hij moet houden in het kader van zijn opleiding, zodat hij goed voorbereid is op het spreekexamen.

Tip 2: Haal de werkvloer naar de les

Een zinvolle schrijfoefening is de cursist schrijfproducten mee te laten nemen die afkomstig zijn van de werkvloer en deze te beoordelen volgens de criteria waarmee het schrijfexamen van de Staatsexamens Nt2 beoordeeld wordt. Deze criteria vind je bij de beoordelingsvoorschriften van de voorbeeldexamens op www.staatsexamensnt2.nl.

 
twee vrouwen in gesprek

Cursisten komen tijdens hun werk of studie met allerhande talige taken in aanraking: het schrijven van een verslag naar aanleiding van een studiereis of het pitchen van een voorstel voor een nieuw te kiezen softwarepakket. Dergelijke taken kun je goed tijdens de les voorbereiden: wat ga je zeggen en/of schrijven, wat is een passend taalregister en welke toon hoort er bij deze taaltaak? Stimuleer de taalverwerving op de werkvloer door middel van praktijkopdrachten. Laat de cursist bijvoorbeeld tijdens de les een gesprek met een collega over een werkgerelateerd onderwerp voorbereiden en geef als opdracht mee om dit gesprek echt te gaan voeren. Bij de volgende les kijken jullie samen terug op hoe het gesprek verlopen is.

Tip 3: Voorbereiding op het Staatsexamen Nt2

Cursisten hebben écht baat bij een examentraining. Bekijk samen hoe de examens eruitzien, door een (online) oefenexamen te maken: welke taken bevat een schrijfexamen en hoe werkt de digitale examentool Facet?

Zet een kookwekker om alle opgaven binnen de examentijd te maken. Of bespreek wat de juiste strategie is voor het maken van de examenopgaven. Bij het examen Lezen bijvoorbeeld bepaalt de kandidaat zelf welke tekst hij eerst leest: de opgaven hoeven niet in de gegeven volgorde gemaakt te worden. Besteed bij leesvaardigheid ook aandacht aan leesstrategieën. Zo zijn er teksten waar je dingen bij moet opzoeken. Je moet dan vooral een zoekende leesstrategie toepassen: je hoeft niet de hele tekst van A tot Z te lezen. Dat is iets wat gemakkelijk te oefenen is in de voorbereiding op de examens.