Examens in augustus Programma II

17 februari 2020

 

Uitslag vóór 1 september 2020 bekend

Dit examenjaar worden er voor Programma II op 5, 6, 10 en 11 augustus examens afgenomen. De uitslag van dit examen wordt versneld bekendgemaakt. Kandidaten die in september 2020 willen starten met een opleiding aan een hbo of universiteit, hebben dan nog vóór 1 september hun examenuitslag binnen.

De versnelde uitslag is alleen online te zien. Kandidaten krijgen na het behalen van het examen een brief waarmee ze bij hun opleidingen kunnen aantonen dat ze het examen hebben gehaald. Op die manier kunnen kandidaten die willen doorstuderen nog aan hun toelatingseis voldoen. Kandidaten krijgen hun diploma pas na 1 september thuis gestuurd.

Op tijd herkansen voor een vervolgstudie?

Programma I

Kandidaten die examen Programma I willen doen, kunnen in augustus geen herkansing doen. Wanneer kandidaten in september 2020 met een mbo-opleiding willen starten en zij hebben hun diploma Staatsexamen Nt2 nodig, dan is de laatste examenmogelijkheid in juni.

Programma II

Het examen van Programma II in augustus wordt deels gereserveerd voor kandidaten die snel willen herkansen vanwege een vervolgopleiding aan het hbo of aan de universiteit. Daarbij zijn de volgende details van belang:

  • De uitslag van het examen van Programma II van 4, 6, 12 en 13 mei is op 9 juni bekend. De aanmelding voor het examen van Programma II in augustus start op 10 juni. Kandidaten melden zich hiervoor zelf aan.
  • De uitslag van het examen van Programma II van 2, 3, 4 en 5 juni is op 7 juli bekend. Deze kandidaten krijgen na hun uitslag een oproep van DUO om zich alsnog in te schrijven voor een herkansing in augustus. Er worden plekken gereserveerd, maar let op: vol = vol.
  • De uitslag van het examen van Programma II van 23, 24, 30 juni en 1 juli is op 28 juli bekend. Let op, het is niet meer mogelijk om dan nog geplaatst te worden voor het examen in augustus.
 
Pijl omhoog