Starten met een mbo-opleiding in september 2020

1 april 2020

 

Instroom mbo

Wilt u in september starten met een mbo-opleiding? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

Door de coronacrisis kan het zijn dat u niet op tijd uw Staatsexamen Nt2 kunt doen. Daardoor kunt u niet op tijd aantonen dat u een diploma Staatsexamens Nt2 heeft. De overheid en de mbo-scholen hebben besloten dat u tot 1 januari 2021 de tijd krijgt om dat diploma te halen.

Hieronder vindt u de officiële tekst daarover. Vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het mbo-onderwijs. Let op: dit geldt alleen voor de instroom in het mbo.

Staatsexamens Nt2*

  • Aspirant-studenten die als gevolg van het stil leggen van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal niet in staat zijn om voorafgaand aan de start van het studiejaar voldoende beheersing van het Nederlands via Nt2 aan te tonen, kunnen door de mbo-school alsnog worden toegelaten en voor 1 oktober van het studiejaar 2020-2021 worden ingeschreven, mits het redelijkerwijs te verwachten is dat deze studenten voor 1 januari 2021 hun diploma behalen.
  • Als het Nt2 examen niet voor 1 januari 2021 wordt behaald en er is geen sprake van voldoende beheersing van de Nederlandse taal, zal de student alsnog uitgeschreven moeten worden.

*Uit: Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 , versie 2.0 d.d. 27 maart 2020