Starten met een opleiding in het hoger onderwijs in september 2020

10 april 2020

 

Instroom hbo en universiteit

Wilt u in september starten met een opleiding in het hoger onderwijs (hbo en universiteit)? Dan is dit een belangrijk bericht voor u.

Door de coronacrisis kan het zijn dat u niet op tijd uw Staatsexamen Nt2 kunt doen. Daardoor kunt u niet op tijd aantonen dat u een diploma Staatsexamens Nt2 heeft. De overheid en het hoger onderwijs hebben besloten dat u tot 1 januari 2021 de tijd krijgt om dat diploma te halen.

Hieronder vindt u de officiële tekst daarover. Vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het hoger onderwijs. Let op: dit bericht geldt alleen voor de instroom in het hoger onderwijs (hbo en universiteit).

Toelating*

  • Aspirant-studenten die als gevolg van het stil leggen van de Staatsexamens als tweede taal niet in staat zijn om voorafgaand aan de start van het studiejaar voldoende beheersing van het Nederlands via Nt2 aan te tonen, worden voorwaardelijk toegelaten tot het hoger onderwijs, indien zij naar verwachting binnen een redelijke termijn over het gewenste niveau zullen beschikken. Dit kan onder de voorwaarden dat de student aan de voorkant aantoont over voldoende beheersing van de Nederlandse taal te beschikken door middel van een taaltoets, aangeboden door de desbetreffende instelling.
  • Ook kan de instelling ervoor kiezen om deze student toe te laten zonder dat deze nog voldoet aan het gewenste taalniveau, onder de voorwaarden dat de student het staatsexamen Nederlands vóór 1 januari haalt of anderszins aantoont aan het gewenste taalniveau te voldoen.
  • Kan de student vóór 1 januari niet aantonen dat deze aan voldoende beheersing van de Nederlandse taal voldoet, dan zal deze alsnog de opleiding moeten verlaten. Dit laatste geldt ook voor studenten die in andere vakken dan Nederlands staatsexamen doen. Zij worden toegelaten tot het hoger onderwijs, onder de voorwaarde dat zij het staatsexamen vóór 1 januari halen. Zo niet, dan dienen zij de opleiding te verlaten.

*Uit: Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19 , versie d.d. 8 april 2020