25 november 2020

 

Bent u in september 2020 gestart met een mbo-opleiding? Dan is dit een belangrijk bericht voor u. Door de aanhoudende coronacrisis kunt u misschien niet vóór 1 januari 2021 het diploma Staatsexamen Nt2 behalen. Daarom wordt de periode om uw taalvaardigheid aan te tonen nogmaals verlengd: u krijgt nu tot 1 juli 2021 de tijd om het diploma Staatsexamens Nt2 te halen.

Let op: dit geldt alleen voor studenten aan het mbo.

De tekst over de Staatexamens Nt2 staat in het servicedocument op pagina 12, paragraaf 6.3 “Toelatingsonderzoek naar taalniveau en Staatsexamen Nt2". Vraag bij uw eigen mbo-instelling na welke regels zij hanteren voor (voorlopige) toelating in het mbo-onderwijs.

Studeert u aan het hbo of de universiteit? Dan geldt voor u een andere termijn. Zie ook: Starten met een opleiding in het hoger onderwijs in september 2020 - Staatsexamens Nt2