De Staatsexamens Nt2 en de hulp van een woordenboek

25 januari 2021

 
Bij de examenonderdelen Schrijven en Lezen mogen de kandidaten een woordenboek gebruiken. Vanaf 1 januari 2021 is er nog maar één woordenboek toegestaan: het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal.

Alle kandidaten hetzelfde woordenboek

De regel voor woordenboeken is aangepast zodat alle kandidaten een gelijke kans krijgen om het Diploma Staatsexamens Nt2 te halen:

  • Er zijn ongeveer 6000 talen in de wereld. Niet voor iedere taal is er een woordenboek naar het Nederlands beschikbaar. Dat betekent dat sommige kandidaten wel een vertaling in hun moedertaal konden opzoeken, maar andere kandidaten niet.
  • De kwaliteit van woordenboeken verschilt. Er zijn goede woordenboeken, maar dat geldt niet voor alle talen. Een kandidaat die een woordenboek gebruikte met een minder bekende moedertaal had een nadeel.
  • Er komen vaak nieuwe woordenboeken bij. Deze woordenboeken kunnen afgekeurd worden voor gebruik tijdens het examen. Hierdoor ontstond er in de oude situatie soms onduidelijkheid tijdens de examenafname.

Een woordenboek bij een aangepast examen

Ook kandidaten met een visuele beperking kunnen een woordenboek gebruiken. Kandidaten zoals Tipan mogen bijvoorbeeld hun begeleider een woord laten opzoeken in het woordenboek. ‘Ik vertelde aan mijn begeleider welk woord ik niet begreep in het examen Lezen. Mijn begeleider zocht het op in het woordenboek en noemde de verschillende betekenissen. Daarna kon ik verder met het lezen van de tekst of het beantwoorden van de vraag.’ Kortom: het woordenboek is een hulpmiddel voor alle kandidaten en geeft iedereen dezelfde kansen.