Een blik op de toekomst

20 december 2021

 

Op weg naar B1 in een duaal traject

 

Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Daarbij past streefniveau B1: een taalniveau waarmee inburgeraars zich goed kunnen redden in Nederland. Wat helpt bij het toewerken naar dit streefniveau? Esther Hettema van taalaanbieder Interbeek Support vertelt over haar ervaringen tot nu toe.

Duale trajecten zetten mensen in hun kracht

Esther Hettema
Esther Hettema

Interbeek Support heeft verschillende pilots uitgevoerd voor duale trajecten. Binnen één van die pilots kregen inburgeraars die in het huidige systeem ontheffing zouden krijgen voor examens een duaal traject aangeboden. Na intensieve begeleiding zit de helft van deze groep nu in een traject om een of meerdere onderdelen van Programma I van het Staatsexamen Nt2 te maken. Een hele prestatie, gezien de eerdere verwachtingen. Met een certificaat of diploma van het Staatsexamen Nt2 op zak is het perspectief voor deze mensen in de Nederlandse samenleving opeens anders.

“Het is mooi om te zien wat deze manier van werken met deze mensen doet,” vertelt Esther. “Deze aanpak zet mensen in hun kracht, zowel qua participatie als qua taal.”

Taal in context

“Toen de nieuwe wet aan de horizon begon te gloren, ging bij ons de vlag uit. De wet past namelijk goed bij onze visie,” aldus Esther. Als je taal en aandacht voor de toekomst combineert, snijdt het mes aan twee kanten: door vroeg na te denken over hun toekomst, worden inburgeraars gemotiveerd om toe te werken naar hun doelen. Door naar persoonlijke doelen toe te werken, leren ze binnen een betekenisvolle context de Nederlandse taal. Esther benoemt drie succesfactoren voor duale trajecten op weg naar het Staatsexamen Nt2.

 
  • 1. 
    Stel intensieve trajecten samen

Intensieve trajecten, waarbij cursisten vier dagen per week naar school komen, zijn essentieel. Tijdens de lesdagen worden de Nt2-lessen afgewisseld met individuele begeleiding en praktijkgericht leren: er zijn excursies, gastsprekers en gesprekken over de eigen cultuur, die in het begin geregeld in de moedertaal gevoerd worden. Esther: “De ervaring leert dat de intensiteit in het begin erg wennen is, maar dat cursisten de aanpak als erg positief ervaren, omdat ze merken dat ze snel vooruitgaan.”

  • 2. 
    Bied individuele begeleiding

Door individuele begeleiding ontdekken inburgeraars welke rol in de maatschappij bij hen past en welke doelen ze daarbij willen stellen voor zichzelf. Inburgeraars krijgen in het traject te maken met een gecertificeerd taaldocent maar ook met een integratiecoach en een ‘cultuurverbinder’. Zij voeren vanaf het begin van het traject het gesprek over de vraag: “Wat is jouw doel?” Maar ook: “Waar kom je vandaan? Hoe past jouw cultuur in jouw leven in Nederland?” Hierdoor denken inburgeraars direct na over hun toekomst in Nederland.

  • 3. 
    Maak het taalleren relevant

" Taal is een middel, geen doel,” vindt Esther. Door de taalverwerving te verbinden aan de persoonlijke doelen van de kandidaten leg je het eigenaarschap van de ontwikkeling bij de kandidaat neer. Dat werkt erg motiverend. Een kandidaat die weet dat hij met het Diploma Staatsexamen Nt2 kan starten met een mbo-4 opleiding verpleegkunde heeft een duidelijk doel voor ogen tijdens de Nt2-lessen. Op die manier wordt het taalleerproces direct relevant voor de kandidaat.