Hoe kan het Diploma Staatsexamen Nt2 gebruikt worden voor inburgering?

Vraag

Hoe kan het Diploma Staatsexamen Nt2 gebruikt worden voor inburgering?

Antwoord

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering 2021 van start. Wanneer iemand de B1-route of de Onderwijsroute volgt, doet degene het taalexamen Programma I (taalniveau B1) of Programma II (taalniveau B2). Welk examen wordt gemaakt, hangt af van wat degene met de gemeente heeft afgesproken in zijn/haar Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Meer informatie over inburgeren vindt u op www.inburgeren.nl