Hoe komen de examens tot stand?

Vraag

Hoe komen de examens tot stand?

Antwoord

De examens worden ontwikkeld door Cito en Bureau ICE. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van de Staatsexamens Nt2. Zie ook de pagina Organisatie voor meer informatie over de totstandkoming van de Staatsexamens Nt2.