Hoe weet ik wat een bepaalde score op het examen voor mijn cursist betekent?

Vraag

Hoe weet ik wat een bepaalde score op het examen voor mijn cursist betekent?

Antwoord

De score wordt als volgt berekend: een kandidaat kan een aantal punten per vraag krijgen. Bij Schrijven en Spreken een of meer punten per vraag. Bij Lezen en Luisteren voor elk goed antwoord een punt; men kan dus 40 punten halen. De scores van de examens worden geprojecteerd op een 500-punten-schaal. Een score boven de 500 punten betekent geslaagd, onder de 500 punten gezakt.

De minimum- en maximumscores zijn niet voor alle onderdelen en voor elke examenafname dezelfde. Men kan min of meer de volgende minimum- en maximumscores aanhouden om een idee te krijgen van wat een bepaalde score voor een kandidaat betekent:

 
Schaalscores examens per onderdeel Minimum- en maximumscores per examenonderdeel

Lezen

Luisteren

Spreken

Schrijven

200 - 700

100 - 800

100 - 800

250 - 750

Op de website vindt u bij Voorbeeldexamens de beoordelingsvoorschriften voor de vier onderdelen Lezen, Spreken, Schrijven en Luisteren. Die gelden natuurlijk voor de betreffende voorbeeldexamens, maar u kunt hiermee zien hoe het systeem werkt. Bij de beoordelingsvoorschriften wordt ook uitleg gegeven over de manier waarop de 500-punt-schalen worden gemaakt bij de verschillende onderdelen.

Het is niet mogelijk op te vragen wat de maximale score op een bepaalde examendag was.