Vraag

Hoe weet ik wat een bepaalde score op het examen voor mijn cursist betekent?

Antwoord

De score wordt als volgt berekend: een kandidaat kan een aantal punten per vraag krijgen. Bij Schrijven en Spreken een of meer punten per vraag. Bij Lezen en Luisteren voor elk goed antwoord een punt; men kan dus 40 punten halen. De scores van de examens worden geprojecteerd op een 500-punten-schaal. Een score boven de 500 punten betekent geslaagd, onder de 500 punten gezakt.

De minimum- en maximumscores zijn niet voor alle onderdelen en voor elke examenafname dezelfde. Men kan min of meer de volgende minimum- en maximumscores aanhouden om een idee te krijgen van wat een bepaalde score voor een kandidaat betekent:

 
Schaal scores examens per onderdeel Minimum- en maximumscores per examenonderdeel

Lezen

Luisteren

Spreken

Schrijven

200 - 700

100 - 800

100 - 800

250 - 750

Op de website vindt u bij Voorbeeldexamens de beoordelingsvoorschriften voor de vier onderdelen Lezen, Spreken, Schrijven en Luisteren. Die gelden natuurlijk voor de betreffende voorbeeldexamens, maar u kunt hiermee zien hoe het systeem werkt. Bij de beoordelingsvoorschriften wordt ook uitleg gegeven over de manier waarop de 500-punt-schalen worden gemaakt bij de verschillende onderdelen.

Het is niet mogelijk op te vragen wat de maximale score op een bepaalde examendag was.