Ik ben in september 2020 met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit gestart, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Vraag

Ik ben in september 2020 met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit gestart, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Antwoord

Voor studenten aan het mbo:

De mbo-scholen en de overheid hebben in november 2020 afgesproken dat alle studenten tot 1 juli 2021 de tijd krijgen om het diploma Staatsexamens Nt2 te halen. De eerdere regeling gold tot 1 januari 2021. De officiële tekst over de aangepaste regeling vindt u hier (pagina 12).

Voor studenten aan het hbo en de universiteit:

De hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat alle studenten tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om het diploma Staatsexamens Nt2 te halen.

Let op: vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het onderwijs. Dit geldt zowel voor het mbo als voor het hbo en de universiteit.

Zie ook: