Ik ben in september 2020 met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit gestart, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Vraag

Ik ben in september 2020 met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit gestart, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Antwoord

Voor studenten aan het mbo:

De mbo-scholen en de overheid hebben afspraken gemaakt over de toelating tot de opleiding. De officiële tekst vindt u hier (pagina 13).

Voor studenten aan het hbo en de universiteit:

De hogescholen, universiteiten en de overheid hebben afspraken gemaakt over de toelating tot de opleiding. De officiële tekst vindt u hier (pagina 8).

Let op: vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het onderwijs. Dit geldt zowel voor het mbo als voor het hbo en de universiteit.

Zie ook: