Ik heb een nieuwe examendatum gekregen, maar ik kan dan niet aanwezig zijn.

Vraag

Ik heb een nieuwe examendatum gekregen, maar ik kan dan niet aanwezig zijn.

Antwoord

Als u op de nieuwe datum niet kunt, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar nt2@duo.nl. DUO bekijkt of u op een andere datum ingedeeld kunt worden.

U kunt zich ook helemaal afmelden voor het examen.

U krijgt dan het examengeld terug.

  • Stuur een e-mail naar nt2@duo.nl.
  • Vermeld uw naam, examennummer (ED-nummer) en de examens waar het om gaat (Lezen, Luisteren, Spreken of Schrijven).
  • U krijgt het examengeld teruggestort op de bankrekening waarmee de examens betaald zijn.
  • Het duurt minimaal 4 weken, voordat het geld weer op uw rekening staat.

Let op: meldt u zich helemaal af? Dan kunt u zich in ieder geval tot 1 september 2020 niet opnieuw aanmelden.

Pijl omhoog