Vraag

Ik wil in september 2021 starten met een opleiding op het mbo/het hbo/de universiteit, maar ik kan mijn Diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Antwoord

Voor studenten aan het mbo:

Zodra er meer informatie is over eventuele aanpassingen in de taaleis voor aspirant-studenten aan het mbo publiceren we deze op onze website.

Voor studenten aan het hbo/de universiteit:

De hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat alle studenten tot 1 januari 2022 de tijd krijgen om het Diploma Staatsexamens Nt2 te halen. De officiƫle tekst over de aangepaste regeling vindt u in dit document (pagina 8).

Let op: vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het onderwijs. Dit geldt zowel voor het mbo als voor het hbo en de universiteit.