Ik wil starten met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Vraag

Ik wil starten met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Antwoord

De mbo-scholen, hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat alle studenten tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om het diploma Staatsexamens Nt2 te halen. Vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het onderwijs. Zie ook:

Pijl omhoog