Vraag

Ik wil starten met een opleiding op het mbo/hbo/universiteit, maar ik kan mijn diploma Staatsexamens Nt2 niet op tijd aanleveren doordat ik geen examen kon doen.

Antwoord

De mbo-scholen, hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat alle studenten tot 1 januari 2021 de tijd krijgen om het diploma Staatsexamens Nt2 te halen.

Let op: vraag bij de eigen instelling na welke regels zij hanteren met betrekking tot (voorlopige) toelating in het onderwijs.

Zie ook: