Vraag

Kan ik het Diploma Staatsexamen Nt2 gebruiken voor mijn inburgering?

Antwoord

Ja, u kunt het Diploma Staatsexamen Nt2 gebruiken voor uw inburgering. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering 2021 van start. Wanneer u de B1-route of de Onderwijsroute volgt, doet u het taalexamen op niveau B1 of B2. U maakt het Staatsexamen Nt2 Programma I (taalniveau B1) of Programma II (taalniveau B2). Welk examen u maakt, hangt af van wat u met de gemeente afgesproken heeft in uw Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Meer informatie over inburgeren vindt u op www.inburgeren.nl