Vraag

Kan ik zien welke vragen ik goed en welke vragen ik fout beantwoord heb?

Antwoord

Nee, de Staatsexamens Nt2 zijn geheim. U kunt uw eigen examens niet inzien. Als u graag wilt weten wat u fout doet, dan kunt u het beste een voorbeeldexamen maken. Dit voorbeeldexamen kunt u laten nakijken door een Nt2-docent. Een Nt2-docent kan het examen dan met u bespreken en laten zien wat er goed of fout gaat.

U kunt ook contact kunnen opnemen met een taalschool in uw regio of met een Nt2-docent. Zij kunnen u speciale begeleiding geven voor het onderdeel dat u moeilijk vindt. Een lijst met taalscholen vindt u op de pagina Taalcursussen en examentraining.