Met welk CEFR/ERK-niveau komen de Staatsexamens Nt2 overeen?

Vraag

Met welk CEFR/ERK-niveau komen de Staatsexamens Nt2 overeen?

Antwoord

Programma I komt overeen met CEFR/ERK-niveau B1. Programma II komt overeen met CEFR/ERK-niveau B2. Er is officieel een koppeling gemaakt tussen de Staatsexamens Nt2 en taalniveaus van het Europese referentiekader. Meer informatie over het CEFR/ERK vindt u op Taalunieversum en www.erk.nl.

Voor het vak Nederlands in het Nederlandse onderwijs gelden de referentieniveaus taal (1F, 2F, 3F en 4F). Niveau 2F geldt als eindniveau voor de opleidingen op niveau mbo-2 en -3. Het niveau B1 van ERK/CEFR is sterk vergelijkbaar met niveau 2F. Niveau 3F geldt als eindniveau voor havo en mbo-4. Niveau B2 is sterk vergelijkbaar met niveau 3F.