Vraag

Mijn inburgeringstermijn, en daarmee mijn lening, loopt binnenkort af, maar ik kan geen examen doen.

Antwoord

Neemt u hiervoor contact op met Servicecentrum Inburgering. De einddata van de inburgeringstermijn zijn vanwege de coronacrisis verlengd. Dat betekent dat u langer de tijd krijgt om uw diploma te behalen.

Bel naar (+31)(0)50-599 96 00 of kijk op www.inburgeren.nl.