Vraag

Moet ik ook examen ONA en KNM doen?

Antwoord

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen Nt2 te doen. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen Nt2 nog twee examens: het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Slaagt u voor de examens, dan krijgt u het inburgeringsdiploma. U krijgt ook een Diploma Staatsexamen Nt2.

 

Vóór 1 januari 2015

Na 1 januari 2015

  • Staatsexamen Nt2 Programma I of Programma II
  • Staatsexamen Nt2 Programma I of Programma II
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij