Vraag

Waarom zijn er niet van alle jaargangen Voorbeeldexamens beschikbaar?

Antwoord

Het grootste deel van de examens van een bepaald jaar zijn altijd unieke examens. In sommige examens kwamen natuurlijk ook opgaven en teksten voor van andere jaargangen. Meestal ligt er een paar jaar tussen gebruik en hergebruik van opgaven en teksten. Niettemin waren er altijd zo veel items dat het mogelijk was om al na enkele jaren Staatsexamens Nt2 elk jaar een voorbeeldexamen samen te stellen voor beide programma's. Die voorbeeldexamens konden gebruikt worden als oefenexamen.

Sinds 2006 worden er niet zes maal per jaar, maar elke week examens afgenomen. Al die examens worden samengesteld met unieke opgaven en teksten, maar ook met enkele opgaven en teksten uit oudere jaargangen. Toen het permanente examensysteem net op gang was gekomen waren er niet genoeg oude items beschikbaar om voorbeeldexamens samen te stellen. Vanaf 2011 konden er weer voor beide programma’s jaarlijks voorbeeldexamens beschikbaar worden gesteld.