Wat betekent mijn score?

Vraag

Wat betekent mijn score?

Antwoord

Per vraag kunt u een aantal punten krijgen. Bij Schrijven en Spreken kunt u één of meer punten per vraag krijgen. Bij Lezen en Luisteren krijgt u voor elk goed antwoord één punt; u kunt dus maximaal 40 punten halen. Deze punten worden omgezet naar een 500-punten-schaal. Een score boven de 500 punten betekent geslaagd, onder de 500 punten betekent gezakt.

De minimum- en maximumscores zijn niet voor alle onderdelen en op elke examendag hetzelfde. Gemiddeld gelden onderstaande minimum- en maximumscores. Hiermee kunt u een idee krijgen wat uw score betekent:

Schaalscores per onderdeel

 

Lezen

Luisteren

Spreken

Schrijven

200-700

100-800

100-800

250-750

Het is niet mogelijk op te vragen wat de maximale score op een bepaalde examendag was.