Nieuwe Wet inburgering 2021 en het Staatsexamen Nt2

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 van start. De gemeente gaat inburgeraars begeleiden. Ze stelt samen met de inburgeraar een persoonlijk inburgeringsplan op. In dit inburgeringsplan stelt de gemeente onder andere de leerroute vast. Ook adviseert zij over een passende onderwijsinstelling.

Er zijn drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. Binnen de Onderwijsroute en de B1-route wordt taalniveau B1 (CEFR) de wettelijke norm. Inburgeraars maken dan een van de volgende Staatsexamens Nt2:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I, op taalniveau B1.

  • Staatsexamen Nt2 Programma II, op een hoger taalniveau: B2. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Heeft u vragen over uw inburgeringstraject? Kijk dan op de website inburgeren.nl. U kunt ook contact opnemen met het Servicecentrum Inburgering van DUO: bel 050-599 96 00 of neem contact op via het contactformulier.