Homepage

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren.

Direct naar...


Voorbeeldexamens

De voorbeeldexamens geven een goed beeld van de inhoud, vorm en het niveau van de examens.


Examenrooster

Vragen en antwoorden over de aanmelding, uitslagen en wanneer de examens afgenomen worden


Voorlichtingsfilms

Wat zijn de Staats­examens Nt2? Voor wie zijn ze bedoeld? Bekijk de films van het CvTE.