Toegankelijkheid

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die door alle doelgroepen beter te gebruiken is. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen (die zijn vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1). Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Staatsexamensnt2.nl

Het College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, zoals staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zie: de Toegankelijkheidsverklaring van Staatsexamensnt2.nl

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@staatsexamensnt2.nl.

Zie ook: Toegankelijkheid websites CvTE.nl