Maak kennis met de afdeling Klantcontact van het CvTE

Per 1 maart 2022 heeft het CvTE het contact met en het informeren van het werkveld overgenomen van het voormalig Steunpunt Staatsexamens Nt2. Dat betekent dat kandidaten, docenten en andere betrokken partijen nu met hun vragen terecht kunnen bij de afdeling Klantcontact van het CvTE. Tijd voor een kennismaking! Mart van der Zanden (Clustermanager Nt2) en Sharin Attia (medewerker Klantcontact) vertellen over hun werkzaamheden.

De afdeling Klantcontact helpt je verder

Heb je een inhoudelijke vraag over het Staatsexamen Nt2? Dan ben je bij Sharin aan het goede adres. Ze zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk antwoord op komt. En dat doet ze met plezier: “Ik vind het fijn om iemand te kunnen helpen. Bijvoorbeeld om samen met kandidaten te bedenken hoe ze zich kunnen voorbereiden op het examen.” Een tevreden kandidaat geeft haar voldoening. Veel vragen kan ze meteen beantwoorden, maar soms vraagt de persoonlijke situatie van een kandidaat om maatwerk of is het niet meteen duidelijk wat de vraag is. Dan gaat Sharin op onderzoek uit of stelt ze samen met een clustermanager Nt2 een antwoord op. “Ook besteed ik aandacht aan de manier waarop ik antwoord geef. Ik pas mijn reactie aan aan het taalniveau van de kandidaat.” Mensen met vragen over aanmelden, betaling of andere organisatorische zaken verwijst ze door naar DUO. “Klantcontact is er echt voor de inhoudelijke ondersteuning rondom het Staatsexamen Nt2”, licht ze toe.

Daarnaast zorgt het CvTE er ook voor dat betrokkenen bij het Staatsexamen Nt2 goed worden geïnformeerd. “Kandidaten bereiken we via Facebook. We plaatsen bijvoorbeeld een bericht als er nieuwe examendata zijn”, vertelt Sharin. Daarnaast zorgt Klantcontact ervoor dat ook de website up-to-date is, bijvoorbeeld door nieuwsberichten te plaatsen.

Ook clustermanager Nt2 Mart is nauw betrokken bij de afdeling Klantcontact. Ze kent het examen goed. Ze is zowel docent Nt2 als beoordelaar en ontwikkelaar voor het Staatsexamen Nt2 geweest. Bij het CvTE kan ze het Klantcontact goed ondersteunen met die kennis. “Het is belangrijk dat zowel het werkveld als de kandidaten goed geïnformeerd worden. Als voormalig docent weet ik hoe spannend en bepalend het Staatsexamen Nt2 is voor kandidaten. Slagen voor het examen opent de weg naar een vervolgopleiding of een baan.”

Portretfoto Sharin Attia

Direct contact en inspraak vanuit het veld

Dat het contact met het Nt2-veld nu bij het CvTE ligt, heeft voordelen. “Het werkveld krijgt zo meer zicht op wie er toezicht houdt op het Staatsexamen Nt2 en wie er verantwoordelijk voor is. Ook staan wij als CvTE nu direct in contact met betrokkenen en kunnen we zelf ophalen wat er speelt”, zegt Mart. Sharin: “Waar voorheen het Steunpunt Staatsexamen Nt2 op congressen en conferenties stond, kom je nu mij en mijn collega’s tegen.” Daarnaast wil het CvTE kandidaten en docenten vaker betrekken bij vernieuwingen van het Staatsexamen Nt2 in de vorm van klankbordgroepen. “We zullen kandidaten of docenten oproepen om mee te denken. Een heel mooie manier om het veld rechtstreeks bij het Staatsexamen Nt2 te betrekken”, besluit Mart.

Portretfoto Mart van der Zanden