Wie is het gezicht van het Staatsexamen Nt2?

Contacten met het Nt2-veld verhuizen van Steunpunt Staatsexamens Nt2 naar het CvTE

Bij het Staatsexamen Nt2 zijn verschillende partijen betrokken. Welke organisatie heeft direct contact met kandidaten, Nt2-docenten en andere geïnteresseerden? In de eerste maanden van 2022 zijn de contacten met het veld ‘verhuisd’ van het Steunpunt Staatsexamens Nt2 naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE). José Bakx (afdelingshoofd bij het CvTE) en Anne Marije de Goeijen (voormalig Steunpunt Staatsexamens Nt2) vertellen over korte lijntjes met het veld door de jaren heen. Wat was de missie van het Steunpunt en met welk doel worden de contacten nu ‘dichter bij huis’ ondergebracht bij het CvTE?

Het Steunpunt: van vraagbaak tot informatiepunt

In de jaren 90 is het Steunpunt Staatsexamens Nt2 opgericht, bestaande uit adviseurs van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA). Anne Marije licht toe: “Het Steunpunt is in het leven geroepen om examenkandidaten inhoudelijk en praktisch te adviseren over en te ondersteunen bij de voorbereiding op het examen. Ook werkgevers, arbeidsmarkttoeleiders en gemeenten informeerden we over het nut en het belang van een landelijk erkend bewijs van taalvaardigheid. Zo schreven we jarenlang de nieuwsbrief Staatsexamens Nt2 waarin we een inkijkje boden in de wereld achter het examen en waren we aanwezig op beurzen en congressen zoals het DIVOSA-congres of de BVNT2-dag. Uiteraard hadden we ook veel contact met de kandidaten, om hen draait het examen immers. Elke dag beantwoordden we vragen per mail, telefoon of Facebook Messenger. Onze missie was daarbij: zorg dat de vraagsteller na contact met het Steunpunt precies weet welke volgende stap hij kan ondernemen.” Het gebeurde regelmatig dat kandidaten terugmailden of belden om te zeggen dat het antwoord van het Steunpunt hen had geholpen. Anne Marije besluit: “Die dankbaarheid van de examenkandidaten maakte het werk voor het Steunpunt heel erg de moeite waard!”

Portretfoto Anne Marije de Goeijen

Oog en oor voor wat het veld nodig heeft

“Het mooie van het werk bij het Steunpunt was de directe lijn met het veld en het zicht op vragen die er leven. Als we tendensen in de hulpvragen signaleerden zochten we samen met het CvTE naar bijvoorbeeld een goede aanpassing van de website”, vertelt Anne Marije. “Ook was er ruimte om snel in te spelen op de actualiteit. Zo hebben we in 2020 een vlog gemaakt over coronaproof examen doen. Een mooie kans om op een laagdrempelige manier een veranderde situatie inzichtelijk te maken voor kandidaten.” Het Steunpunt heeft niet alleen het veld van informatie voorzien, maar ook de behoeften van het veld in kaart gebracht. Elk jaar werd een onderzoek uitgevoerd om te peilen welke vragen er leefden in het Nt2-veld. “We hebben bijvoorbeeld geïnventariseerd hoe betrokkenen onze verschillende informatiekanalen, zoals de website en nieuwsbrief, waarderen. En tijdens de coronapandemie hebben we vormen van online staatsexamenvoorbereiding verzameld onder Nt2-docenten en die vervolgens gedeeld met het veld.” De opbrengsten van deze veldraadplegingen en onderzoeken werden na afloop teruggekoppeld aan het CvTE. Op basis hiervan is de website bijvoorbeeld aangepast of werd er meer ingezet op de publicatie van oefenexamens.

De regievoerder als gezicht van het examen

Het CvTE is eindverantwoordelijke en regievoerder voor het hele proces van examenontwikkeling tot –afname. Dat betekent dat het CvTE regelmatig overlegt met ketenpartners, zoals de ontwikkelaars van het examen of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de afname van het Staatsexamen Nt2 coördineert. José licht toe: “Deze partijen spreken we vanuit het CvTE regelmatig. Maar de afgelopen jaren spraken we vanuit het CvTE nooit zelf het veld. De wens en visie van het College is echter dat we als organisatie zichtbaar zijn voor alle doelgroepen waarvoor we examens ontwikkelen.” Vanuit deze wens is besloten om de taken van het Steunpunt Staatsexamens Nt2 vanaf 2022 onder te brengen bij het CvTE. Stap voor stap zijn de verschillende taken overgedragen. Met vragen kan het Nt2-veld tegenwoordig terecht bij de afdeling Klantcontact van het CvTE. “In de toekomst willen we inventariseren of we bijvoorbeeld webinars kunnen organiseren om meer inzicht te bieden in de gang van zaken rondom het examen. Ook loopt er een onderzoek naar de relevantie van de nieuwsbrief en een online Nt2-community. Op die manier hopen we de informatievoorziening en wijze van contact steeds meer aan te laten sluiten op wat het veld nodig heeft”, vertelt José. Ze besluit: “We willen het Steunpunt graag bedanken voor de jarenlange uitstekende samenwerking. Nu is het tijd om als CvTE het gezicht van het Staatsexamen Nt2 te worden en structurele contacten met het veld aan te gaan!”

Portretfoto José Bakx