Nieuwsbrief Nt2 juni 2023

In deze zomernieuwsbrief van het Staatsexamen Nt2 nemen we je graag mee in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Veel leesplezier!

Nieuwe aanmeldprocedure Staatsexamen Nt2

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het Staatsexamen Nt2 (Nederlands als tweede taal). Cito en Bureau ICE zorgen voor de ontwikkeling van opgaven en examens en voor de beoordeling  van het Staatsexamen Nt2. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt de uitvoering: ‘Wij bedienen de kandidaten vanaf het moment van aanmelden tot het behalen van hun diploma’, zegt Amanda Possel, Manager Examens OCW bij DUO.

‘Sinds 29 maart van dit jaar kunnen kandidaten zich via een nieuwe module aanmelden’, vertelt Amanda met gepaste trots. ‘De vorige applicatie was verouderd en sloot niet meer aan op de huidige technische mogelijkheden en wensen van de kandidaten. De nieuwe module is door het team van DUO zelf gebouwd, in samenspraak met het CvTE. Met de nieuwe module kunnen kandidaten zich op elk moment van de dag aanmelden, zeven dagen per week en voor meerdere examenonderdelen tegelijk. De kandidaat meldt zich persoonlijk aan, bij voorkeur via zijn eigen DigiD. Taalscholen kunnen kandidaten daarbij natuurlijk helpen, maar zij kunnen niet meer de aanmelding van kandidaten verzorgen. De kandidaten zitten zelf meer aan het stuur.’

Gemak en snelheid

De nieuwe applicatie is positief ontvangen: ‘Van een aantal kandidaten en taalscholen horen we dat de nieuwe manier van aanmelden een mooie verbetering is. Ze zijn enthousiast over het gemak en de snelheid van het aanmelden. We zijn nog niet zo heel lang in de lucht en niet iedereen heeft de nieuwe voordelen al ontdekt, maar we leveren wat we gehoopt hadden te leveren, en daar zijn we supertrots op.’ Ook voor het Nt2-team van DUO betekent de nieuwe aanmeldmodule een belangrijke verbetering: ‘Wij kunnen de aanmelding in real time  volgen en door de koppeling met DigiD hoeven gegevens niet meer handmatig gecontroleerd te worden. Een volgende stap voor ons is het verder verbeteren van de onderliggende systemen.’

Examenproces

‘Na aanmelding van een kandidaat voor het Staatsexamen Nt2 doorloopt DUO het hele vervolgproces, zoals de controle en bevestiging van de aanmelding en het versturen van de oproepbrief aan de kandidaat. Wij verzorgen de examenafname op één van de zes examenlocaties in het land en alles wat daarbij komt kijken, zoals het maken van de zaalindeling, het klaarzetten van de examens in Facet en de begeleiding van de kandidaten tijdens de examens. Na afloop verstuurt DUO de gemaakte examens digitaal naar Cito en Bureau ICE ter beoordeling. Na de beoordeling, controle en uitslagbepaling, worden de resultaten weer aan DUO aangeboden. Wij versturen vervolgens de uitslagbrieven met individuele scores aan de kandidaten. DUO zet de uitslagen ook in mijndiplomas.nl. Na het behalen van de vier onderdelen (Lezen, Spreken, Schrijven, Luisteren) ontvangen kandidaten het officiële Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I of Programma II.

Nt2 en inburgering

‘DUO biedt gedurende het jaar meerdere momenten aan om het Staatsexamen Nt2 te doen voor Programma I of II. Vooral in deze periode, richting de zomervakantie, is er een grotere vraag vanuit kandidaten. Anderstalige volwassenen kiezen zelf wanneer en in welk Nt2-programma ze examen willen doen. Vanwege de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 zal het aantal inburgeraars dat Staatsexamen Nt2 aflegt gaan toenemen. Elke inburgeraar die de Onderwijsroute of de B1-route volgt, moet voortaan examen doen op taalniveau B1 en dus een Staatsexamen Nt2 maken. Het is nog even afwachten hoe de vraag zich de komende jaren gaat ontwikkelen, maar met de nieuwe aanmeldapplicatie en de vernieuwing van de onderliggende systemen zijn we hierop goed voorbereid.’

Amanda Possel (DUO)

Vernieuwde oefenomgeving

De vernieuwde oefenomgeving van het Staatsexamen Nt2 staat sinds 16 januari online. Kandidaten van het Staatsexamen Nt2 kunnen via deze website oefenen met opdrachten voor Spreken en Schrijven van Programma I (B1) en met complete examens van alle onderdelen van Programma I en II (B2). Gemiddeld wordt de oefenomgeving door 875 unieke bezoekers per dag bezocht. Op de dagen vlak voor de examens zijn dat er gemiddeld 1268 per dag tot maximaal 1484 bezoekers per dag.

We zijn erg benieuwd naar wat kandidaten die geoefend hebben met de onderdelen Schrijven en/of Spreken Programma I van deze oefenomgeving vinden en hoe zij het gebruik van de omgeving ervaren. Met hun gebruikerservaringen kunnen we de omgeving verder verbeteren en aanscherpen. Wij willen je daarom vragen om deze vragenlijst onder kandidaten van het Staatsexamen Nt2 Programma I te verspreiden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast bedankt voor je hulp!

Huisstijlfoto CvTE

Leden voor klankbordgroep Nt2 gezocht!

Wil je meepraten met het CvTE over verschillende onderwerpen rondom het Staatsexamen Nt2? En geef je momenteel les aan kandidaten die zich voorbereiden op het Staatsexamen Nt2 Programma I (B1) en/of Programma II (B2)? Meld je dan aan voor onze klankbordgroep Staatsexamen Nt2. Tijdens deze klankbordgroep gaan we graag in gesprek met jou én met je cursisten.

In de klankbordgroep leggen we bijvoorbeeld vernieuwingen in Facet of de oefenomgeving aan jullie voor. Ook kunnen we de klankbordgroep benaderen om een vragenlijst onder cursisten te verspreiden, of om langs te mogen komen tijdens één van jullie lessen met een vraag.

Op dit moment zoeken we 12 Nt2-docenten voor onze klankbordgroep, bij voorkeur van verschillende onderwijsinstellingen. De klankbordgroep komt één tot drie keer per jaar bij elkaar in Utrecht op het kantoor van het CvTE of online.

Voor je deelname ontvang je een onkosten- en reiskostenvergoeding. Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag een reactie waarin je je voorstelt en je woonplaats, taalschool en functie vermeldt.

Wil je reageren op deze functie, of heb je een vraag? Mail dan naar: info@staatsexamensnt2.nl

BVNT2-conferentie

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni staat het College voor Toetsen en Examens tussen 10.00 en 16.00 uur met een stand over het Staatsexamen Nt2 op de BVNT2-conferentie. Ook geven onze partners Bureau ICE en Cito workshops over de verschillende onderdelen van het Staatsexamen. Tijdens deze workshops stelt het CvTE zich voor. Heb je een vraag over het Staatsexamen Nt2 of wil je kennismaken met de medewerkers van het CvTE? Wij zien je graag bij onze stand of tijdens één van de workshops!

Examenrooster Staatsexamen Nt2 PI en PII

De eerstvolgende examens van Programma I

Afnamedatum

Onderdeel

Aanmelden vanaf

Uitslag online bekend vanaf 15.00u

dinsdag 29 augustus 2023

Luisteren I

3 juli 2023

3 oktober 2023

woensdag 30 augustus 2023

Schrijven I

3 juli 2023

3 oktober 2023

dinsdag 5 september 2023

Lezen I

3 juli 2023

3 oktober 2023

woensdag 6 september 2023

Spreken I

3 juli 2023

3 oktober 2023

De eerstvolgende examens van Programma II

Afnamedatum

Onderdeel

Aanmelden vanaf

Uitslag online bekend vanaf 15.00u

maandag 24 juli 2023

Luisteren II

31 mei 2023

29 augustus 2023

dinsdag 25 juli 2023

Schrijven II

31 mei 2023

29 augustus 2023

woensdag 26 juli 2023

Lezen II

31 mei 2023

29 augustus 2023

donderdag 27 juli 2023

Spreken II

31 mei 2023

29 augustus 2023

Kijk voor het volledige rooster op staatsexamensnt2.nl.