Aanvullende woordenlijst Staatsexamen Nt2

Deze woordenlijst is een aanvulling op de woorden uit de lijsten Core en General uit A Frequency Dictionary of Dutch. De woorden in deze lijst kunnen ook in de opdrachten van het Staatsexamen Nt2 Programma I en II staan. Deze aanvullende woordenlijst is gemaakt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).