Beoordeling examen

De examens Lezen en Luisteren worden met de computer beoordeeld. De examens Schrijven en Spreken worden met een beoordelingsvoorschrift beoordeeld door opgeleide beoordelaars.

Beoordeling van het Staatsexamen Nt2

De examens Lezen en Luisteren worden met de computer beoordeeld. De computer zet de punten die u voor het examen haalt, om naar een score.

De examens Schrijven en Spreken worden met een beoordelingsvoorschrift beoordeeld door opgeleide beoordelaars. Het examen wordt altijd door twee beoordelaars beoordeeld. Om te slagen moet u minimaal een score van 500 halen.

Wanneer geslaagd?  

Per examenvraag kunt u een aantal punten halen. Bij Schrijven en Spreken kunt u één of meer punten per vraag krijgen. Bij Lezen en Luisteren krijgt u voor elk goed antwoord één punt. Deze punten worden omgezet naar een schaal met 500 punten.

U moet minimaal een score van 500 halen om voor het Staatsexamen Nt2 te slagen. Is uw score lager dan 500, dan bent u gezakt. Heeft u een score van 500 of hoger, dan bent u geslaagd.

Bekijk ook Wat betekent mijn score? op de pagina Vragen van kandidaten.