Uitslag via DUO

Bent u voor alle vier de onderdelen (Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken) geslaagd, dan krijgt u het Diploma Staatsexamen Nt2 thuisgestuurd door DUO. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Slaagt u voor een onderdeel dan kunt u een certificaat opvragen.

Certificaat opvragen

Als u voor een examenonderdeel geslaagd bent, kunt u een certificaat opvragen in Mijn diploma’s. In Mijn diploma’s kunt u een gratis uittreksel van het certificaat downloaden.

Zie: Uittreksel certificaat downloaden

Uittreksel Diploma

Wilt u naast het diploma ook een uittreksel? Een uittreksel is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijs van uw behaalde diploma. Het ziet er anders uit dan uw originele diploma. In Mijn diploma's is een gratis uittreksel van het diploma te downloaden. Kijk voor meer informatie hier:

> Uittreksel diploma downloaden

De certificaten en het diploma zijn onbeperkt geldig.