Artikelen over het Staatsexamen Nt2

Hieronder vindt u onderzoeken, documenten en artikelen die in het licht van het Staatsexamen Nt2 relevant en behulpzaam kunnen zijn.

Onderzoeken door Cito

Cito voert in opdracht van het CvTE regelmatig onderzoeksopdrachten uit om de kwaliteit van de Staatsexamens Nt2 te monitoren.

Cito: onderzoek naar de staatsexamens Nt2

Anderstaligen in het mbo

Voor vluchtelingen, maar ook voor andere midden-opgeleide migranten die kort in Nederland zijn, kan het mbo een uitgelezen route naar diploma en werk zijn. De verplichte examinering van de Nederlandse taal op 2F of 3F aan het eind van de mbo-opleiding kan daarbij een barrière vormen.

Handreiking

Onderstaande handreiking van het ITTA borgt u dat de examinering van anderstalige studenten in hoofdlijnen op vergelijkbare wijze plaatsvindt en draagt bij aan gelijke kansen voor anderstalige studenten bij het behalen van een mbo-diploma.

Handreiking anderstaligen examineren in de examens Nederlands in het mbo (2016)

Doorstroomprofielen

Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands. In het overzicht van profielen staat hoe instellingen om zouden kunnen gaan met vluchtelingenstudenten bij instroom in een mbo-opleiding en welke leerroutes mogelijk zijn.

Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo (2016)

Artikelen tijdschrift LES

In het tijdschrift LES zijn de afgelopen jaren een aantal artikelen verschenen over het Staatsexamen Nt2. U vindt ze hieronder.