Profiel van nieuwe beoordelaars voor het Staatsexamen Nt2

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens zoeken Cito en Bureau ICE ervaren docenten Nederlands als tweede taal die opgeleid willen worden om tegen vergoeding de examens Spreken en Schrijven voor Programma I en II te beoordelen. De vergoeding hangt samen met het aantal beoordeelde opdrachten. Reken op een gemiddelde vergoeding van 35 euro per gewerkt uur.

Functie-eisen

Docenten Nt2 die beoordelaar van het Staatsexamen Nt2 willen worden, dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

 • U bent in het bezit van een formeel bewijs van vakbekwaamheid, zoals het BVNt2-certificaat Competent Nt2-docent, een certificaat van een post-hbo of postacademische opleiding Nt2, een diploma van een opleiding toegepaste taalwetenschap of een vergelijkbaar bewijs van specialistische Nt2-kennis en ervaring. U stuurt ons hiervan een scan of kopie.
 • U kunt aantonen dat u een Nt2-docent bent met ervaring, die u in de laatste vijf jaar heeft opgedaan. U hebt minimaal twee jaar, liefst meer jaren, onderwijservaring. Bij aanmelding voor de training dient u de onderwijservaring te specificeren in een bondig cv. Daarbij is van belang dat u de intentie hebt om na de training nog minstens vijf jaar als docent Nt2 actief te zijn.
 • U hebt ervaring met gemiddeld en hoger opgeleide Nt2-leerders.
 • U bent bekend met het Staatsexamen Nt2 en met het Europees Referentiekader (ERK) en het Raamwerk Nt2.
 • U hebt voldoende tijd om deel te nemen aan twee volledige trainingsdagen en een examendag. Uw deelname aan de bijeenkomsten en het examen is verplicht. Ook het zelfstandig oefenen met beoordelen ter voorbereiding op de tweede trainingsdag is verplicht.

Praktische eisen

Het beoordelen van Spreken en Schrijven gebeurt zelfstandig, op afstand (thuis) en volledig online. Daarom zijn er de volgende praktische eisen:

 • U beschikt over een moderne computer en een beveiligde internetverbinding en over voldoende digitale vaardigheden om met de online beoordelingstool te kunnen omgaan. Vóór de training wordt aan de toekomstige beoordelaars informatie over de systeemvereisten gegeven.

Kwaliteitseisen beoordeling

Ten slotte is het volgende van belang:

 • U dient te slagen voor zowel het examen Beoordelen Schrijfproducten als voor het examen Beoordelen Spreekproducten. Er is géén mogelijkheid tot herexamen. Als u slaagt, ontvangt u een certificaat van het College voor Toetsen en Examens voor beide vaardigheden.  
 • U bent bereid om deel te nemen aan opfrisactiviteiten om uw beoordelaarsvaardigheid te onderhouden. 
 • De kwaliteit van uw beoordelingen wordt gemonitord. U ontvangt minimaal een keer per jaar schriftelijk feedback op uw beoordelingen. Zo nodig wordt u uitgenodigd voor een hertraining. Na een hertraining moet de kwaliteit van uw beoordelingen merkbaar verbeteren.
 • U bent elk kalenderjaar gedurende minimaal vijf periodes beschikbaar voor beoordelingswerk. Een beoordelingsperiode loopt van donderdagochtend t/m dinsdagavond. U kunt uw beoordelingsperiodes zelf naar eigen inzicht inplannen en daarna tot een zeker moment ook nog in overleg wijzigen.
 • U tekent voorafgaand aan de training een geheimhoudingsverklaring.

Aanmelding

De aanmelding verloopt via Cito. Kijk op de website van Cito voor meer informatie.