Voorbereiden

Het staatsexamen Nederlands als tweede taal bestaat uit vier onderdelen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. Alle onderdelen worden op de computer gemaakt. U moet zich voor elk onderdeel apart aanmelden. U kunt een cursus volgen en examens oefenen om u voor te bereiden.