Nieuwe voorbeeldexamens beschikbaar

Er zijn nieuwe voorbeeldexamens beschikbaar op deze website. U vindt het nieuwe oefenmateriaal HIER.

De voorbeeldexamens kunt u downloaden als pdf-bestand. De examens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ze bevatten een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en geluidsfragmenten bij de onderdelen Luisteren en Spreken.