Met de online oefenexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2.

Online oefenexamen

U kunt hier het examen oefenen in Facet. Facet is de online omgeving waarin ook het echte examen wordt afgenomen.

Bekijk eerst de instructiefilmpjes voor Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken.

Gaat u oefenen met de online oefenomgeving in Facet? Let dan op uw computerinstellingen:

  • Gebruik Google Chrome of Firefox (Windows 7 of hoger of Mac OSX 10.6 of hoger)
  • De beeldschermresolutie is minimaal 1280 x 1024
  • De beeldscherminstelling is 100%

De online oefenexamens van vóór 2020 zijn oude examens: het aantal vragen en de duur van het examen is veranderd. Maar het niveau van de examens is gelijk. De online examens zijn dus goed materiaal om te oefenen met de online omgeving. De oefenexamens van 2020 zijn wel gelijk aan de huidige examens wat betreft het aantal opgaven en de duur van het examen.