Over ons

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) houdt toezicht op de kwaliteit en het niveau van het staatsexamen Nt2 en is verantwoordelijk voor de afnames van de examens. Het CvTE werkt daarin nauw samen met DUO en met Cito en Bureau ICE.

DUO

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) verzorgt in opdracht van het CvTE de aanmelding voor het examen en de afnames op de locaties. DUO zorgt er bijvoorbeeld voor dat kandidaten zich kunnen aanmelden voor het examen, verstuurt de uitslagen en is verantwoordelijk voor de examenlocaties.

Cito en Bureau ICE

In opdracht van het CvTE maken Cito en Bureau ICE de opgaven: Cito maakt de examenonderdelen Luisteren en Spreken. Bureau ICE maakt de examenonderdelen Lezen en Schrijven. Ook zorgen zij voor de beoordeling van de examenonderdelen.

CvTE

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling van het staatsexamen Nt2. Het CvTE stelt ook de inhoud van het examen vast.

De afdeling Klantcontact van het CvTE verzorgt de informatie over het staatsexamen Nt2. Wij zetten informatie op de website www.staatsexamensnt2.nl en wij verzorgen de Nieuwsbrief staatsexamen Nt2. Ook beantwoorden wij vragen via de digitale en telefonische helpdesk en via de Facebookpagina. Klantcontact van het CvTE geeft ook informatie op congressen, studiedagen en informatiemarkten.

Lees ook: