Wat doet het CvTE en wat doet DUO?

Vanaf 1 maart heeft de afdeling Klantcontact van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de taken van het Steunpunt Staatsexamens Nt2 overgenomen. 

Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale toetsen en examens in verschillende onderwijssectoren en voor het Staatsexamen Nt2. Het CvTE houdt toezicht op de kwaliteit en het niveau van het Staatsexamen Nt2 en is verantwoordelijk voor de afnames. Het CvTE voert de afnames niet zelf uit: dat doet DUO. DUO zorgt ervoor dat kandidaten zich kunnen aanmelden voor het examen, is verantwoordelijk voor de examenlocaties en verstuurt de uitslagen. Met welke vragen kun je bij het CvTE terecht en welke vragen zijn voor DUO?

  • Vragen over praktische zaken, zoals aanmelding, afname en uitslag, kunnen aan DUO gesteld worden. Het gaat dan om vragen als: Wanneer krijg ik de uitslag van mijn examen? Of: Ik zie slecht, kan ik een aangepast examen krijgen?

  • De afdeling Klantcontact van het CvTE beantwoordt inhoudelijke vragen over de examens. Dit zijn vaak vragen van kandidaten, docenten of medewerkers van gemeenten. Het gaat dan om vragen als: Hoe zit het met het Staatsexamen Nt2 en de nieuwe wet Inburgering? En: Waar vind ik voorbeeldexamens?

  • Het CvTE verzorgt de informatie op de website www.staatsexamensnt2.nl en Facebook, brengt de Nieuwsbrief Staatsexamens Nt2 uit en is aanwezig op studiedagen en informatiemarkten.

U zult het CvTE dus in de toekomst vaker tegenkomen!