Over het Staatsexamen Nt2

Over het Staatsexamen Nt2

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.