Homepage

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren.

Direct naar...

Voorlichtings­films

Wat zijn de Staats­examens Nt2? Voor wie zijn ze bedoeld? Bekijk de films van het CvTE.


Nt2-cursussen en trainingen

In het hele land worden naast volledige Nt2-cursussen ook kortlopende Staats­examen­trainingen aangeboden.


Voorbeeldexamens

De voorbeeldexamens geven een goed beeld van de inhoud, vorm en het niveau van de examens.Voor werkgevers

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollici­tanten en werknemers waarvan Nederlands de tweede taal is.


Voor docenten

Informatie en tips voor docenten Nederlands als tweede taal.