Inburgeren met het Staatsexamen Nt2

Inburgeren betekent het leren van de Nederlandse taal en leren hoe Nederlanders wonen en werken. 

Veel nieuwkomers moeten verplicht inburgeren als ze langere tijd in Nederland verblijven.

Wet inburgering 2021

Bent u na 1 januari 2022 in Nederland gekomen, dan geldt voor u de Wet inburgering 2021. Vanaf 1 januari 2022 heeft Nederland een nieuw inburgeringsstelsel volgens deze nieuwe wet uit 2021.  Onder deze wet vallen nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn vanaf 1 januari 2022.

Geldt deze wet voor u, dan gaat uw gemeente u  begeleiden. De gemeente stelt samen met u een plan op, het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan legt de gemeente uw leerroute vast. Ook geeft de gemeente u advies over een passende onderwijsinstelling waar u de Nederlandse taal kunt leren.

Er zijn drie leerroutes:

  1. de Onderwijsroute
  2. de B1-route
  3. de Z-route

De gemeente bepaalt welke leerroute voor u geldt. Volgt u de Z-route dan leert u de taal op niveau A1. Uw gemeente vertelt u dan welk examen u moet doen. U doet dan geen Staatsexamen Nt2.

Wet inburgering 2021 | Inburgeren in Nederland | Rijksoverheid.nl

Volgt u de Onderwijsroute of de B1-route dan moet u examen doen op taalniveau B1. Dat is de wettelijke norm. U maakt dan een Staatsexamen Nt2.

In het Plan Inburgering en Participatie (PIP) staat welk examen u moet doen:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I ( B1). Dit examen is voor mensen die willen studeren   of werken op mbo-niveau.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II (B2). Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau.

Hebt u nog vragen? Voor meer informatie kunt u kijken op www.inburgeren.nl.

Wet inburgering 2013

Kwam u vóór 1 januari 2022 in Nederland, dan geldt voor u de Wet Inburgering 2013. Nieuwkomers die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig werden, vallen onder deze wet uit 2013. Geldt dit voor u, dan moet u zelf uw inburgering regelen. De gemeente waar u woont, kan u daarbij wel helpen, bijvoorbeeld met persoonlijke begeleiding. Vraag ernaar bij uw gemeente.