Wat is het Staatsexamen Nt2?

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. U kunt met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te werken of studeren.

Programma I en II

Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u laten zien op welk niveau u de Nederlandse taal beheerst. Er zijn twee niveaus waarop u examen kunt doen:

  • Programma I (B1)
  • Programma II (B2)

U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past.

Programma I (B1)

Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Het niveau is te vergelijken met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. De meeste woorden uit de opgaven in Programma I (B1) staan in de lijsten Core en General in A Frequency Dictionary of Dutch (Tiberius en Schoonheim, 2013) of in de Aanvullende woordenlijst van het CvTE. 

Programma II (B2)

Programma II is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. Het niveau is te vergelijken met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. In Programma II spelen beschouwende en betogende teksten een belangrijke rol. De meeste woorden in de opgaven in Programma II (B2) staan in: A Frequency Dictionary of Dutch (Tiberius en Schoonheim, 2013) of in de Aanvullende woordenlijst.

Examenonderdelen

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal bestaat uit vier onderdelen: Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren. Alle onderdelen worden op de computer gemaakt.

Voor meer informatie per examenonderdeel en instructiefilms kijkt u op de pagina Hoe ziet het examen eruit?

Diploma Staatsexamen Nt2

Het Diploma Staatsexamen Nt2 is een startbewijs. In sommige gevallen kunt u het diploma gebruiken om een studie mee af te sluiten. Wanneer is een Diploma Staatsexamen Nt2 interessant voor u?

  • U wilt een opleiding volgen op mbo-, hbo- of universitair niveau. De opleiding vraagt een Diploma Staatsexamen Nt2 als bewijs van taalvaardigheid.
  • U hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op mbo-, hbo- of universitair niveau.
  • U wilt inburgeren of naturaliseren.

U krijgt het Diploma Staatsexamen Nt2 als u alle vier de examenonderdelen heeft behaald. Alle diploma’s en certificaten die na 1 januari 2011 zijn gehaald, staan ook in Mijn diploma's. U kunt gratis een digitaal uittreksel downloaden in Mijn diploma's. Een digitaal uittreksel heeft dezelfde waarde als het certificaat of diploma.

Voorlichtingsfilms

Kijk hier naar een introductiefilm over 'het Staatsexamen Nt2'

Kijk hier naar de film 'De voorbereidingen voor de examens'

In de film ‘De voorbereidingen voor de examens’ klopt informatie over de kosten niet meer: elk examenonderdeel kost 50 euro. Een compleet examen kost 200 euro. Dit geldt voor Programma I en II. Voor alle praktische informatie over de aanmelding voor het examen kijkt u op www.duo.nl.

Kijk hier naar de film 'De dag van de examens'

In de film ‘De dag van de examens’ is een Prisma woordenboek zichtbaar. Dit woordenboek mag niet meer gebruikt worden. U mag alleen het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2) gebruiken tijdens de examens Lezen en Schrijven.