Naturalisatie en het Staatsexamen Nt2

Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Als u vijf jaar legaal in Nederland woont en verblijft, dan is het mogelijk om te naturaliseren. U krijgt dan een Nederlands paspoort.

Naturalisatie is niet verplicht, het is een vrije keuze. Het Diploma Staatsexamen Nt2 kan worden gebruikt voor naturalisatie.

Meer informatie over naturalisatie kunt u vinden via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).