Hoe gebruik je het diploma Nt2?

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is bedoeld voor anderstalige volwassenen die willen laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken, te studeren of om in te burgeren.

Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Iedereen mag examen doen: uw vooropleiding maakt niet uit.

Het Staatsexamen Nt2 is niet bedoeld voor mensen die al een diploma hebben van een Nederlandse onderwijsvorm, bijvoorbeeld een vmbo- of havodiploma. Dit diploma is al een bewijs dat iemand voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.

Opleiding of werk

Het Staatsexamen Nt2 bestaat uit twee Programma’s: Programma I en Programma II.

Programma I is bedoeld voor mensen die willen studeren of werken op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Het taalniveau van dit programma is te vergelijken met B1.

Programma II is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op hbo-niveau of universitair niveau. Het taalniveau van dit programma is te vergelijken met B2.

Opleiding

Scholen en universiteiten bepalen zelf welke eisen zij stellen aan nieuwe studenten. Een Diploma Staatsexamen Nt2 is vaak verplicht om te kunnen starten met een studie. Wilt u starten met een opleiding? Neem contact op met uw school of universiteit en vraag welke eisen er zijn en welke diploma’s u nodig heeft. Met het Diploma Staatsexamen Nt2 kunt u dus niet automatisch starten met een opleiding.

Werk

Werkgevers letten bij de selectie van een nieuwe werknemer vooral op werkervaring, vakkennis en (beroeps)diploma's. Een Diploma Staatsexamen Nt2 is meestal niet verplicht. Maar het diploma kan wel een voordeel zijn.

Nederlands kunnen spreken met collega’s is handig voor informele gesprekken op het werk. Maar ook op professioneel niveau is een goede beheersing van het Nederlands belangrijk. Bijvoorbeeld voor het deelnemen aan een vergadering of het begrijpen van een instructie.